• Case dienstinnovatie

  Service Design

  Op welke wijze moderniseert de bibliotheek? Studenten ontwerpen een app waarbij de collectie van de bibliotheek op innovatieve wijze wordt ontsloten. Lees meer...
  Met dichttweets reageren op nieuws. Concept van Florian Verhagen. Lees korte verhalen terwijl je wacht, op de trein bijvoorbeeld. Concept van Marissa van Roon. Broodje aap verhalen van de stad checken en verzamelen. Concept van Britt Hoogenboom
  1/4
 • Workshop Design Research

  Service Design

  Studenten ontwerpen een tool die 65-plussers een plek geeft in de moderne samenleving. Lees meer...
 • Module Shadowing

  Service Design

  Bij de keuzemodule Shadowing ga je mensen in een specifieke omgeving volgen. Goed in kaart brengen wat mensen doen én waarom kan jou helpen om het leven van mensen te verbeteren. Lees meer...
  1/4
 • Module Design Research

  Service Design

  Tijdens deze module van 10 weken ga je aan de slag met het research gedeelte van het service design proces. Je gaat de behoeften, verhalen en verlangens van mensen ontdekken rondom een thema. Lees meer...
  1/2
 • Module Co-Creation

  Service Design

  Voor een service designer is het belangrijk om te weten waarom mensen doen zoals ze doen. Door samen met gebruikers nieuwe concepten te ontwikkelen help je ze met het uitdrukken van hun beleving, dromen en behoeften. Lees meer...
  1/3
 • Workshop Reframen

  Service Design

  In 7 stappen de vertaalslag maken van onderzoek naar ontwerprichting. Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor studenten die meedenken over oplossingen voor complexe vraagstukken, innovatie- en veranderingstrajecten. Lees meer...
  1/5

Service Design Onderwijs

Wij geven Service Design en Reframen aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Vanuit onze ervaringen en kennis uit de praktijk leren we studenten om de belevingswereld van stakeholders te ontdekken, in beeld te brengen en inzichten om te zetten naar innovatieve concepten.


EXPERTISE

Ontwikkelen workshops en lesmodules
Onze onderwijsmethode is erop gericht studenten kritisch te leren denken en hun empatisch vermogen te vergroten. Ze moeten de vaardigheden ontwikkelen een vraagstuk adequaat te begrijpen, gericht onderzoek doen en op verrassende en onconventionele wijze oplossingen kunnen genereren.

Interactieve werkvormen
Tijdens interactieve werkvormen leren we studenten van verschillende studierichtingen onderling samen te werken en hun eigen expertise in te brengen.

Onderzoeksmethoden gebruiken en toe-eigenen
We leren studenten Service Design methodieken zoals Shadowing, Customer Journey en interviews in te zetten om de belevingswereld van stakeholders in kaart te brengen. Vervolgens stimuleren wij studenten deze methoden naar de hand te zetten.

Denken door te maken; visualiseren, experimenteren en prototyping
Wij begeleiden studenten in het visualiseren van onderzoek, het toetsen van aannamen en inzichten door experiment. We laten studenten innovatieve concepten prototypen om de mogelijkheden voor alle stakeholders voelbaar te maken.

Reframen
In samenwerking met Madelinde Hageman en Kees Dorst is de workshop REFRAMEN voor het HBO onderwijs tot stand gekomen. In de workshop REFRAMEN gaan studenten in 7 stappen de vertaalslag maken van onderzoek naar inzichten om vervolgens een innovatieve ontwerprichting in te slaan. Deze stappen, die elk tot een visualisatie leiden, doorlopen zij in één dag. De workshop is speciaal ontwikkeld voor studenten die meedenken over oplossingen voor complexe vraagstukken, innovatie- en veranderings-trajecten.

PARTNER REFRAMEN

Madelinde Hageman – ontwerper van toolkits